מדיניות החזרים

תקנון – החלפות והחזרות

 1. החלפות וזיכויים יתבצעו בהתאם למחיר המוצרים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שמפורט בחשבונית הקנייה, בהפחתת הנחות, הטבות וכדומה.
 2. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם ולקבל זיכוי בחנות, בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, בהנחה שהמוצר הוא במצב תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש, ותוך ציון מספר הזמנה בהתאם לחוק.
 3. למרות כללי החלפות והחזרות, החברה רשאית לאשר החלפה או החזרה ולתת זיכוי לרכישה חוזרת של מזון יבש ארוז, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במקרה שבו המזון אינו מתאים לבעל החיים, ובהנחה ששק המזון יוחזר תוך 14 ימים מיום הרכישה, באריזתו המקורית ובתכולה שלא תפחת מ-90% מהמשקל המצוין על גבי השק. מודגש כי החברה לא מחויבת לאשר את החלפת/החזרת המזון, במקרה שהחברה תחליט כי ההחזרה נעשית בניצול לרעתה של אפשרות החלפה/החזרה.
 4. החלפת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתבצע בהתאם לזמינות המלאי בחנות.
 5. למרות ההגבלות הקודמות:
 • לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו במבצע, אלא רק להחזירם ולקבל זיכוי לרכישה חוזרת בחנות בלבד.
 • לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז (מבצעי קנה קבל). ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לכל הפריטים או לקבלת פיצוי במוצר שהתקבל במתנה/במבצע במחיר מלא, שיוקזז מהזיכוי.
 • אין אפשרות להחזיר/להחליף מזון רפואי ומזון לחתולי חצר.
 • כל החלטה בנושא החלפת/החזרת מוצרים תתבצע בהתאם לחוק. בפרט, אין לנכות זכות להפחית את זכויות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לכל דבר שקשור לביטול עסקה – התייחסות תיהיה להלן.

ביטולים

 1. הצרכן שרכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). כלול בתקנון זה אינו מגביל את זכויות החברה או את זכויות הצרכן, כפי שהן נקבעות בחוק הגנת הצרכן.
 2. ניתן לבטל עסקה שבמסגרתה צרכן רכש מוצרים מאתר האינטרנט של החברה, על פי ההוראות הבאות. יש לציין כי הוראות ביטול עסקה במקרה של פגם במוצר או בין המוצר לבין הפרטים שסופקו לצרכן באתר, מפורטות בחוק הגנת הצרכן.
 3. מועד ביטול: ניתן לבטל את הרכישה בתוך:
  • 14 ימים ממועד ביצוע הרכישה.
  • 14 ימים מיום קבלת המוצר.
  • 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המצוינים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, בהתאם למועד המאוחר ביותר מביניהם.
 4. אמצעי ביטול: החברה מספקת אפשרות לביטול עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסר הצרכן באחת מהדרכים הבאות ובהתאם לאמצעי התקשורת המפורטים להלן:
  • שירות הלקוחות של החברה, בטלפון 054-8786700 או בהודעה בחנות החברה או בכתובת המייל [email protected] או בדואר רשום, לכתובת החנות שלי, רחוב חסידה 21, חנות 23, במרכז מסחרי פורום הציפורים, מודיעין מכבים רעות.
 5. בהודעת הביטול, הצרכן מתבקש לצרף את מספר הטלפון שלו וחשבונית/קבלה לצורך זיהוי העסקה והסכום המדובר.
 6. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לצרכן לגבי המוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך, החברה תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את החלק המתאים ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן עבור המוצר הפגום. החברה תבטל את החיוב בעסקה, תספק עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול מהצרכן.
 7. במקרה של ביטול שאינו עקב פגם במוצר או אי התאמה, החברה תחזיר בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את החלק המתאים ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בעסקה, תספק עותק מהודעת ביטול החיוב ותהיה רשאית לגבות דמי ביטול בסכום שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס שנושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 8. זכותו של הצרכן לבטל עסקה אינה פוגעת בזכותה של החברה לדרוש פיצוי על נזקים שנגרמו כתוצאה מהחזרת מוצרים שערכם ירד כתוצאה מנזק משמעותי שנגרם להם בזמן שהיו ברשות הצרכן, כולל החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה, נפגמה, ניזוקה, קלקלה וכדומה.
 9. על מנת למנוע נזק למוצר, מומלץ להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, במצב שלם ובלתי נפגע ולא לגרוע ממנו מכל מיני נזקים.
 10. עפ"י תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כמוגדר בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של החברה שכללה שיחה טלפונית עם נציג, רשאים לבטל את העסקה בתוך חודש מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המצוינים בסעיף 14ג(ב), לפי המועד המאוחר מביניהם. ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה תחשוב על זכותה לבטל את מכירתה (עסקת הרכישה) או להציע לצרכן מוצר חלופי בערך שקול, על פי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.